Promocje na rok 2014

Przy wynajmie namiotu od 150m2 – gratis 50m2 *
Przy wynajmie namiotu od 400m2 – gratis 100m2 *

*Gratis dotyczy namiotu bez podłogi i bez gali przy kompleksowej organizacji imprezy powyżej 200 osób.